Παθήσεις Αμφιβληστροειδή

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΗ

 

Ο αμφιβληστροειδής είναι μια δομή που βρίσκεται εσωτερικά στον οπίσθιο πόλο του οφθαλμού. Αποτελείται από διάφορες στιβάδες κυττάρων και φέρει αγγεία. Οι κυριότερες παθήσεις που προσβάλλουν τον αμφιβληστροειδή είναι:

  • H ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, που διακρίνεται σε ξηρή και υγρή μορφή, πλήττει την κεντρική όραση, κι εμφανίζεται κυρίως μετά τα 65 έτη. Η υγρή μορφή αντιμετωπίζεται κατά βάση με ενδοϋαλοειδικές  ενέσεις στον οφθαλμό ενώ για την ξηρή υπάρχουν κάποια συμπληρώματα διατροφής που καθυστερούν την εξέλιξή της.
  • Η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, που εμφανίζεται σε διαβητικούς, για αυτό και συστήνεται η βυθοσκόπηση κάθε χρόνο σε διαβητικούς ασθενείς. Αναλόγως το στάδιο και τις αλλοιώσεις της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας υπάρχουν διάφορες θεραπευτικές προσεγγίσεις όπως το Laser στον αμφιβληστροειδή ή ενδοϋαλοειδικές  ενέσεις στον οφθαλμό.
  • Η υπερτασική αμφιβληστροειδοπάθεια, που εμφανίζεται σε ασθενείς με αρτηριακή υπέρταση, κυρίως αν είναι αρρύθμιστη. Ανάλογα το στάδιο και τη βαρύτητα της νόσου υπάρχουν διάφορες θεραπευτικές προσεγγίσεις κι απαιτείται επιπλέον καλή ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης.
  • Η απόφραξη φλέβας ή αρτηρίας του αμφιβληστροειδή, που εμφανίζεται συνήθως σε αγγειακούς ασθενείς, διακρίνεται σε κεντρική ή κλαδική, κι ανάλογα το αγγείο που έχει αποφραχτεί και τις συνέπειες της απόφραξης έχει διάφορες θεραπευτικές προσεγγίσεις,
  • Η κεντρική ορώδης χοριοαμφιβληστροειδοπάθεια, που εμφανίζεται συνήθως σε νέους ενήλικες, και συχνότερα στους άντρες, χρήζει παρακολούθησης με OCT και θεραπευτικής παρέμβασης επί εμφάνισης επιπλοκών.
  • Η αποκόλληση του αμφιβληστροειδή, κατά την οποία ο αμφιβληστροειδής διαχωρίζεται από τη βάση του, και αναλόγως την αιτία (ρηγματογενής, ελκτική κλπ) κατά βάση χρειάζεται χειρουργική αποκατάσταση.

 


 

Η υποψία για κάποια πάθηση του αμφιβληστροειδή τίθεται κατά τη λήψη ιστορικού και την κλινική εξέταση και συνήθως πέρα από τη βυθοσκόπηση χρειάζεται και λήψη τομογραφίας με το OCT ένα μηχάνημα που λαμβάνει τομογραφίες στον οπίσθιο πόλο του οφθαλμού. Ανάλογα με την πάθηση μπορεί να χρειαστεί και λήψη αγγειογραφίας.


Το ιατρείο διαθέτει τελευταίας τεχνολογίας σύγχρονο μηχάνημα OCT και ψηφιακή αγγειογραφία, οπότε δεν απαιτείται έγχυση σκιαστικού από τη φλέβα όπως γινόταν με την παλιά συμβατική φλουοροαγγειογραφία

Επικοινωνήστε με το Ιατρείο της Χειρουργού - Οφθαλμίατρου Καλουδά Γ. Πελαγία, στην Ξάνθη, και κλείστε το ραντεβού σας.