Γλαύκωμα

Το γλαύκωμα είναι μια πάθηση του οπτικού νεύρου που έχει ως κυριότερο παράγοντα κινδύνου την ενδοφθάλμια πίεση. Υπάρχουν διάφορες μορφές γλαυκώματος, χρόνιο ή οξύ, ανοικτής γωνίας ή κλειστής γωνίας, πρωτοπαθές ή δευτεροπαθές κλπ.

Η πιο συνηθισμένη μορφή που είναι το χρόνιο πρωτοπαθές γλαύκωμα ανοικτής γωνίας εξελίσσεται αργά, δε δίνει συμπτώματα, και βλάπτει συνήθως σταδιακά την περιφερική όραση, για αυτό και δε γίνεται αντιληπτό από τον ασθενή παρά μόνο σε πολύ προχωρημένα στάδια. Η διάγνωση γίνεται έπειτα από οφθαλμολογική εξέταση κι ο παράγοντας κινδύνου που μπορεί να ελεγχθεί ώστε να ρυθμίσει τη νόσο είναι η ενδοφθάλμια πίεση.

Η μείωση της ενδοφθάλμιας πίεσης επιτυγχάνεται  με αντιγλαυκωματικές σταγόνες, ενώ σε περιπτώσεις που υπάρχει πλέον ανοχή στις σταγόνες ακολουθούνται άλλες πιο επεμβατικές προσεγγίσεις όπως το laser, οι βαλβίδες  ή η τραμπεκουλεκτομή. Η εντύπωση που υπάρχει συχνά ότι η αυξημένη πίεση στο μάτι δίνει συμπτώματα και το μάτι πονάει είναι λανθασμένη για τις περιπτώσεις χρόνιου γλαυκώματος. Ο ασθενής δεν αισθάνεται πόνο, η κεντρική του όραση δεν έχει επηρεαστεί κι έτσι δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι έχει τη νόσο.

 Επιπλέον, επειδή υπάρχουν γονίδια που έχουν ενοχοποιηθεί για διάφορες μορφές γλαυκώματος, οι συγγενείς των γλαυκωματικών ασθενών, ειδικά μετά τα 40 έτη, θα πρέπει να ελέγχονται οφθαλμολογικά κάθε έτος.


Ωστόσο, θα ήταν χρήσιμο να διευκρινιστεί ότι υπάρχει και μια κλινική οντότητα, η οφθαλμική υπερτονία, η οποία συχνά συγχέεται με το γλαύκωμα. Στην οφθαλμική υπερτονία, η ενδοφθάλμια πίεση του οφθαλμού είναι αυξημένη, αλλά δεν υπάρχει βλάβη του οπτικού νεύρου. Ο οφθαλμός δηλαδή «αντέχει» αυτήν την αυξημένη πίεση και δεν χάνει νευρικές ίνες από το οπτικό του νεύρο.

 

 Όταν μόνο η ενδοφθάλμια πίεση είναι αυξημένη και δε συνυπάρχει η οπτική νευροπάθεια που χαρακτηρίζει το γλαύκωμα, τότε ανάλογα την ηλικία, την τιμή της ενδοφθάλμιας πίεσης και τα λοιπά χαρακτηριστικά του οφθαλμού, μπορεί να μη χρειάζεται θεραπεία ώστε να μειωθεί η πίεση του οφθαλμού και ο ασθενής απλά να παρακολουθείται.


 

Το αν η αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση βλάπτει το οπτικό νεύρο ελέγχεται με το μηχάνημα των οπτικών πεδίων που καταγράφει τη βλάβη στη λειτουργία του οπτικού νεύρου δηλαδή τη βλάβη στην περιφερική όραση (και στην κεντρική όταν υπάρχει) και με το OCT του οπτικού νεύρου που λαμβάνει τομογραφίες από το οπτικό νεύρο και μετράει τις νευρικές ίνες του οπότε έχουμε την ανατομική απεικόνιση της βλάβης.


Το ιατρείο διαθέτει τελευταίας τεχνολογίας μηχάνημα οπτικών πεδίων και OCT, με ειδικό λογισμικό που μπορεί να συνδυάσει μεταξύ των 2 μηχανημάτων την λειτουργική με την ανατομική απεικόνιση της βλάβης.


Επικοινωνήστε με το Ιατρείο της Χειρουργού - Οφθαλμίατρου Καλουδά Γ. Πελαγία, στην Ξάνθη, και κλείστε το ραντεβού σας.